Kadıköy Lifemobil Evde Sağlık ve Bakım
Whatsapp
Sizi Arayalım
ONLINE GÖRÜŞME

Evde Hemşirelik Hizmeti Nedir?


Evde hemşirelik nedir, neleri kapsar, hangi alanlarda hizmet verir detaylı bilgi blog yazımızda...

Evde hemşirelik hizmetleri, koruyucu ve tedavi edici sağlık bakımı sürekliliğinin etkili biçimde sağlanması gerekliliğinden hareketle tanımlanan, olağan sağlık hizmetlerini desteklemek ve güçlendirmek amacını güden, bir sağlık bakım sistemini ifade eder.

Evde bakım, kronik hastalıkların izlem ve tedavisi, terminal dönem sorunları, fizik tedavi, konuşma tedavileri, solunum tedavileri, bazı ilaç uygulamaları, total parenteral beslenme ve daha birçok gerçek ya da potansiyel sağlık sorunlarına yönelik hizmet gereksinimlerinin karşılanmasını amaçlamaktadır.

Neden Evde Hemşirelik Hizmetleri ?

Evde bakım hemşireleri; bakım ihtiyaçlarına temellenen bir ziyarette hasta ve ailesine evlerinde hemşirelik bakımı sağlarlar. Kurum bakımı yerine evde bakımın tercih edilmesinin nedeni, ailenin ve hastanın yardıma ihtiyaç duydukları anda profesyonel sağlık ekibinin hasta ve ailesinin yanında ve kendi ev ortamlarında olmalarındandır.

Evde bakım hizmetlerinin tercih edilmesinin nedeni, gereksinim olduğu anda profesyonel sağlık ekibi üyelerinin hasta ve ailesine kendi ev ortamlarında sağlık hizmetini sunabilmesidir. Böylece hasta ve aile kendi ortamlarında takip edilecek ve ekip üyeleri onların gereksinimi olduğu sürece yanlarında olacaktır.

Evde Hemşirelik Hizmeti Nedir

Evde Bakım ve Hemşirelik Hizmetlerinin Amaçları

 • Aile ortamının değerlendirilmesi,
 • Ailedeki destek güçlerinin ortaya çıkartılması,
 • Hasta ve ailesinin, hastalığın belirtilerini erken tanımalarının sağlanması,
 • Hastalığı arttırıcı etkilerin azaltılmasına yardım edilmesi,
 • Hastanın aile ve topluma uyumunun sağlaması,
 • Gevşeme tekniklerini kullanmayı öğrenmesi ve uygulaması,
 • İlaçların yan etkilerini, kullanım özelliklerini, ilaçla ilgili dikkat edilecek noktaları bilmeleri,
 • Hasta ve ailenin hallüsinasyon ve illüzyonları tanımlayabilmeleri,
 • Hastanın bağımsız olarak hareket edebilmesi yönünde geliştirilmesi,
 • Aileye hastanın gereksinimlerine yönelik özellikli bakımın sağlanması,
 • Hastaya ve aileye, ortaya çıkabilecek ya da tekrarlayabilecek durumlarda erken müdahalenin öneminin kavratılması,
 • Ailedeki diğer bireylerin hastalanma riskinin değerlendirilmesi ve hastalık ortaya çıkmadan sorunların ele alınması,
 • Hasta ve ailesinin karşılıklı ilişkilerinin yerinde değerlendirilmesi,
 • İlaçların etki ve yan etkilerinin gözlenmesi,
 • Hasta bireyin tekrarlı yatışını ve hastalığının kronikleşmesini önleyici rehabilitasyon çalışmalarının sağlanması,
 • Hasta ve  ailesinin bireysel gereksinimlerinin tanımlanması.

Hasta ve ailesinin başından sonuna kadar bakım planındaki uygulamaya katılımının sağlanmasıdır.

Bu amaçlara ulaşabilmek için evde bakım programında hedef kitle;

1. Tanımlanan tedavi planının hastanede uygulanmasına karşı gelenler,

2. İlaçla tedavisine evde devam etmek zorunda olanlar,

3. Günlük tedavi programı evinde uygulanmak zorunda olanlar,

4. Taburcu olduktan sonra terapisi devam edecek olanlar,  

5. İntihar (suisid) için risk grubu olanlar,

 6. Yaşlılar, demanslı hastalar ve terminal hastalığı olan hastalardır.

Hastaların Evde Bakımında Hemşirelik Aktiviteleri

Geriatri hastaların evde bakımında sağlanacak hemşirelik aktiviteleri üç alana odaklanmaktadır. Bunlar:

1)Hasta ve aile değerlendirmesi:

 • Hasta ve ailenin bakım planında ele alınmış olan hemşirelik tanılarını ve bunlara uygun olarak planlanan girişimleri başarmalarını sağlama,
 • Hastanın bütüncül olarak fiziksel ve mental durumunu değerlendirme, tedaviye ve tıbbi tanımlamalara uyma,
 • Ekip içindeki ve aile bireyleri arasındaki iletişimi sağlama,

Evde Hemşirelik Hizmeti Nedir

 2) Hasta ve aile eğitimi:

 • Hastanın psikiyatrik ,nörolojik ve geriatri alanları ile ilgili hastalığı, hastalığa ilişkin belirtileri ile baş etme davranışları hastaya ve aileye öğretilir,
 • Hasta ve aileye etkili iletişim teknikleri, problem çözme ve sorunların çözümü ile ilgili karar verilen süreçler öğretilir,
 •  Hasta ve aileye stres ve çatışmayla etkili baş etme stratejileri öğretilir.

3) Hasta ve aileye destek ve danışmanlık:

 • Evde bakım için diğer tedavi programları veya hastanede hastalıkla ile ilgili olarak verilen eğitimin devamlılığını sağlamak için bakım planının yeniden gözden geçirilmesini ve incelenmesini sağlamak,
 •  Hasta ve ailenin hastalığın kabulü ile ilgili problemlerini problem odaklı çözüm yaklaşımı yoluyla yeniden çözümlemelerine yardım etmek,
 • Hasta ve ailesine hastalığın kabulü konusunda yardım sağlamak, onlara gerekli olan bilgileri vermek,
 • Ailelerin kendilerini tanımaları ve duygularını paylaşmalarının diğer bir yolu da uygulayabilecekleri çözümleri ve seçenekleri göstermektir (McFarland and Thomas 1991, Stuart and Laraıa 2005).

Hastalıklarda Hemşirelik Sürecinin Uygulanması

Evde bakım hemşiresi aile ve hasta ile kendi ortamlarında çalışan kişidir. Hemşire evde bakımın birçok farklı disiplin ve hizmetlerinin bir araya gelmeleri ile gerçekleştiğini unutmamalıdır. Evde bakım hizmetinin daha büyük toplum sistemini etkilediğini ve sosyal sistemin bir bölümü olduğunu hatırlamalıdır (Johnson 1997).

 Hemşirelerin kültürel farklılıklarla ilgili tanımlamaları yapmadan önce toplanması gereken veriler; aile yapısı, ırk, ikamet ettiği kentler, beslenme alışkanlıkları ve farklılıkları, inançlar ve dinsel uygulamalar, iletişim yolları ve dili kullanma becerileri, hastanın evdeki zamanını değerlendirme durumu, giyim alışkanlıkları, hastalık ve akıl hastalığı ile ilgili davranışları, hastanın hastalık inanç ve modelleri, sağlık ve akıl sağlığı davranış inanç ve modelleri, iyileştirici sağlık inançları ve uygulamaları, hastanın hastalığına başka inançların etkisidir (Johnson 1997).

Evde sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi ;

1. Akıl sağlığı durumundaki değişiklikler

2. Sağlık durumundaki değişiklikler

3. Bedensel iyilikteki değişiklikler

 4. Ev çevresindeki değişiklikler

5. Aile değişiklikleri

6. Sosyal destek sistemindeki değişiklikler

7. Psikososyal fonksiyondaki değişiklikler

 8. Sağlık ya da tıbbi eğitim gereksinimi

9. İleride gereksinim duyabileceği konularda rehberlik

10. Psikiyatrik kriz ya da aciliyet

11. Motivasyondaki değişiklikler , Boş zaman değişiklikleri ya da oyun aktiviteleri (Johnson 1997, McFarland and Thomas 1991).

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/29490


Detaylı bilgi için 444 54 66 çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.


Etiketler
İçeriğimiz daha önce 0 kez değerlendirilmiş ve ortalama 0 yıldız verilmiş.
09 Nisan 2021 Cuma - 16:23

Bilgilendirme amaçlıdır