Kadıköy Lifemobil Evde Sağlık ve Bakım
Whatsapp
ONLINE GÖRÜŞME

Bası Yarası Önleme ve Tedavi Talimatı


Bası yarası önleme ve tedavi talimatı konulu yazımız sizlerle...

AMAÇ: Bu yöntemin amacı, basınç bölgelerindeki cilt bütünlüğünü korumak, hasta ve hasta yakınına cilt bütünlüğünün korunmasının önemi konusunda eğitim verilmesini sağlamaktır.

KAPSAM: Bu yöntem basınç bölgelerinin korunmasını, tanılamayı ve uygulamayı kapsar.

SORUMLULAR: Bu yöntemin uygulanmasından tüm sağlık personeli sorumludur.

TANIMLAR: -

 1. TALİMAT AKIŞI:
  1. TEMEL İLKELER:
   1. Dekübitus önleme bakım veren hemşire ve bakım elemanının sorumluluğundadır.
   2. Hastalar, “Haftalık Hemşire Gözlem Formu kullanılarak bası yarası yönünden değerlendirilir. Tüm hastalar riskli kabul edilir.
   3. Hizmete kabul edilen her hasta bası yarası yönünden gözlemlenir. Bası yarası varsa resmi çekilir ve hasta değerlendirme formuna kaydedilerek, Aylık Yara Takip formu çıkarılır. Bu form hasta odasındaki dolap kapağına yapıştırılır.
   4. Her 24 saatte bir,  hasta tekrar bası yarası yönünden değerlendirilir.
   5. Yatağa ya da tekerlekli sandalyeye bağımlı hastalar Yüksek riskli olarak kabul edilir. Bu hastalarda havalı yatak kullanılır.
   6. Yara tespit edildiğinde resmi çekilerek yönetici hemşireye gönderilir ve Aylık Yara Takip formu çıkarılır. Bu formda istenilen bilgiler eksiksiz doldurulur. Her hafta başına denk gelen ilk pansuman gününde yeniden resim çekilerek yönetici hemşireye gönderilir. Böylece yaranın durumu görsel olarak takip edilir.
   7. Yara pansumanında sıklık, malzeme değişikliği veya diğer konularda bir değişiklik olması durumunda, bu değişiklik Aylık Yara Takip Formuna kaydedilir. Bu şekilde pansumanların herkes tarafından doğru şekilde yapılması sağlanır.
   8. Yara iyileştiğinde resmi çekilerek yönetici hemşireye gönderilerek Formda yaranın iyileştiği belirtilip sakinin dosyasına kaldırılır.
   9. İyileşmiş yaralar da her 24 saatte bir gözlemlenerek yeniden oluşmaması için temel önlemler uygulanır.
   10. Cilt bakımında alkali olmayan pH 5,5 sabunlar kullanılır.
   11. Cilt bakımında talk pudrası kullanılmaz.
   12. Hassas / kuru cilt üzerine doğrudan masaj yapılmaz, yumuşatıcı hafif yağlı kremler kullanılabilir.
   13. Hasta ve yakınları “Hasta Bireyle İletişim Kurma ve Sürdürme Yöntemi”ne uygun şekilde bilgilendirilerek uygulamaların tüm aşamalarına katılımı sağlanır.
   14. Yatalak hastanın iki saatte bir pozisyonu değiştirilir ( Havalı yatak olsa bile ).
  2. TANILAMA:
   1. Bası Yarası Riskli Hastanın Tespiti: Waterlow skalası uygulanır.
   2. Basınç Bölgelerinin Tespiti: Skala için, tanımlanan hastada yatak yarası oluşabilecek basınç bölgeleri tespit edilir.
   3. Basınç Bölgelerinde;
 • Kızarıklık +/-
 • Sıyrık +/-
 • Bül +/-
 • Çatlak+/-
 • Lezyon +/-
 • Ödem
  1. UYGULAMA:
   1. Cildin temiz ve kuru olması sağlanır. Kurulama sırasında özenli davranıp sert dokunuşlardan kaçınılır.
   2. Banyo ve bakımlardan sonra cilde nemlendirici sürülür.
   3. Hastanın giysileri her zaman temiz, kuru, terletmeyen ve emici kumaştan olması sağlanır.
   4. Yatak takımlarının gergin, temiz ve kuru olması sağlanır.
   5. Sürgü verirken cilt tahrişi engellenir.
   6. Sakral bölge temizliğine özen gösterilir.
   7. Pozisyon verilirken hastanın rahat olması sağlanır.
   8. Pozisyon verirken basıncın abdomen, sırt ve ekstremitelere eşit dağılımı sağlanır.
   9. Yatak pozisyonu verilirken eklem koruma prensiplerine ve kontraktür oluşmasına karşı tedbirlere uyulur. Bilinci kapalı veya plejisi olan hastalarda, ekstremitelere yastık, havlu veya yardımcı cihazların desteği ile fonksiyonel ve anatomik pozisyonlama yapılır.
   10. Üst ekstremitelerde, omuz 45 derece abdüksiyon, dirsek semi fleksiyon ve iç rotasyon, el bileği 15–20 derece dorsifleksiyonu, parmaklar semifleksiyon, başparmak oppozisyonda veya hekimce istemi yapılan özel pozisyon verilir.
   11. Alt ekstremitelerde; kalça 45 derece abdüksiyon, diz ve ayak bileği nötral pozisyonda, ayak bileğinde 90 derece bacak dış rotasyonu ve diz fleksiyonundan kaçınılır veya hekimce istemi yapılan özel pozisyon verilir.
   12. Baş pozisyonu hekimin istemi doğrultusunda en alçak seviyede tutulmalıdır, solunum ve santral sinir sistemi sorunu olan hastalarda hekimin istemine uyulur, baş kısmı yükseltilen hastalarda sakral bölge yakından izlenir.
   13. Hemipleji gibi vücudun bir yarısında kas kuvvetsizliği olan hastalarda plejik taraftaki omuz üzerine hasta yatırılmaz veya yatış süresi kısa tutulur.
   14. Diyet listesi diyetisyenle düzenlenir.
   15. Sıvı kısıtlaması yoksa günlük sıvı alımı desteklenir.
   16. Besin ve sıvı alımı 12 saatte bir değerlendirilir.
   17. Hastayı tanılama kriterlerine göre değerlendirip; “Waterlow Bası Yarası Önleme Standart bakım planına göre hareket edilir. Haftalık Hemşire Gözlem Formu’na kayıt edilerek ekip üyeleriyle paylaşılır.
  2. EĞİTİM:
   1. Amaç: Hasta ve hasta yakınına cilt bütünlüğünün korunmasının önemi konusunda eğiterek sağlığın devamını sağlamak, iyileşme sürecini kısaltmaktır.
   2. Kapsam:
 • Yatak yarası nasıl oluşur?
 • Hazırlayıcı faktörler nelerdir?
 • Yatak yarası oluşumu nasıl önlenir?
 • Yatak yarası oluşumunun önlenmesinde beslenme ve hijyenin önemi nedir?
 • Pozisyon nedir?
 • Hangi pozisyonlar nasıl uygulanır?
 • Pozisyon değişimi neden önemlidir?
 • Hangi sıklıkta pozisyon değiştirilir?
  1. Eğitim Yöntemi:
 • Düz anlatım
 • Demonstrasyon (uygulamalı gösterim)
 • Uygulama
  1. Değerlendirme Yöntemi:
 • Uygulama
 • Gözlem
 • Soru – cevap
  1. Pozisyonlara Göre Basınç Altında Kalan Noktalar


Detaylı bilgi için 444 54 66 çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.


Etiketler
İçeriğimiz daha önce 3 kez değerlendirilmiş ve ortalama 4 yıldız verilmiş.
12 Ekim 2021 Salı - 13:30

Bilgilendirme amaçlıdır